Door te ondertekenen kunt u aangeven de petitie te steunen. Daarmee maakt u de overheid en Chemelot duidelijk dat er inderdaad een ambitieuze en uitgewerkte veiligheidsvisie moet komen die vervolgens ook wordt gerealiseerd. Dat zal ongetwijfeld enkele jaren duren, maar zonder een duidelijke visie komt het er nooit van. Wij vragen u om op deze wijze te laten blijken dat u ook wilt dat Chemelot hier kan blijven maar wel op een zodanige wijze dat de veiligheid van de omwonenden gegarandeerd wordt.